Energex Energy Experts www.energex.ee

Energex Energy Experts

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Energex Energy Experts (Energex) on konsultatsioonifirma, mis on spetsialiseerunud energeetikale, digitaliseerimisele, tootmistehnoloogiatele ja protsessidele. Me oleme eksperdid turuanalüüsides, modelleerimises, finants ja turuprognooside koostamises ning energiaprojektide ärianalüüsis. Üritame alati leida optimumi majanduslike, keskkonna ja sotsiaalsete aspektide vahel. Peame oluliseks jätkusuutlikkust ja keskkonnasõbralikkust ning lähtume nendest põhimõtetest ka Eesti arengukavade koostamisel. Meie meeskond on koostanud IdaViru maakonna CO2 kasutamise arengustrateegia 20212030+ ja 18 soojusmajanduse arengukava. Keskendume kliendikesksele lähenemisele ning meil on üle saja era ja avaliku sektori kliendi. Kaasame oma meeskonda rohkete kogemustega ning parimale kvaliteedile orienteeritud inimesi. Lisaks teeme projektipõhiselt koostööd erinevate valdkondade spetsialistidega, et meie tööd annaksid maksimaalse lisandväärtuse. Lisainfot meie teenuste, referentside ja meeskonna kohta leiab ka kodulehelt https://energex.ee/et/.

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Üheks Energexi põhiväärtuseks on keskkonnasõbralikkus ja meie jaoks on oluline selle põhimõtte rakendamine ka tehnikavaldkonnas. GreenDice teadlikku arvutitehnika tarbimiskultuuri esindajana on õige partner selles valdkonnas edasimineku saavutamiseks.

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Meie ettevõttes tuleb kõige suurem panus rohe ja ringmajandusse läbi meie põhitegevuse ja tehtud tööde. Koostame nii energia ja ressursiauditeid ettevõtetele, muutes Eesti tööstussektorit efektiivsemaks ja ressursitõhusamaks, kui ka avaliku sektori arengukavasid, mille alusel tehakse
piirkondlikke investeeringuid. Pole võimalik nõustada ja mitte hinnata ega järgida neidsamu keskkonnasõbralikke väärtusi. Seetõttu propageerime rohe ja ringmajanduspõhimõtteid ka oma töötajate seas.

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

Eesti on maailmas unikaalne ja väike rahvusriik, kus iga inimene on justkui kulla hinnaga. Selleks, et Eesti saaks säilitada oma praeguse looduskauni ja kõigile sobiliku elukeskkonna, on vajalik igaühe panus. Eesti arengu edendamiseks annetame igal aastal teenitud kasumist 1% heategevusele.

Other members

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
Tele2
#telecommunications
Tele2
KeMIT
#Public sector
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO