JCDecaux www.jcdecaux.ee

JCDecaux

Millega teie ettevõte tegeleb ja millist väärtust te täna loote?

Üle 50-aastase ajalooga on JCDecaux maailma vanim välimeediafirma. JCDecauxpakub mitmeid tasuta või madala kuluga teenuseid linnadele ningomavalitsustele, elanikele ning linnakülalistele. Olgu nendeks Eestilinnades leiduvad bussiootepaviljonid või avalikud tualetid, ülemaailmseltveel linnajalgrataste olemasolu, suunaviidad linnades jne. Lisaks panustabJCDecaux poolt koostöös disaineritega kujundatud tänavamööbelesteetilisemasse tänavapilti. Kõiki neid teenuseid rahastab JCDecaux läbireklaamimüügi, mida näeb tarbija linnade keskustes, suurte magistraalidening tiheda liiklusega tänavate ääres. Oleme Eestis tegutsenud alates 1994.aastast ning viinud ellu selle aja jooksul tuhandeid reklaamikampaaniaid.Välireklaam on tänase massimeedia üks vanimaid formaate, aidates niikaubamärkidel kui ühiskondlikel sõnumitel välja paista juba aastakümneid.

 

Mis motiveeris teid GreenDice’ga liituma?

Pöörame palju tähelepanu sellele, et meie teenused oleks algusest lõpunijärjest jätkusuutlikumad. GreenDice organisatsiooni põhimõtted lähevad JCDecaux jätkusuutlikkuse strateegiaga suurepäraselt kokku ning aitavad sedastrateegiat rohkemates ettevõtte tegevuse tahkudes rakendada. Siinkohal siisarvutitehnika teadlikuma valiku ja ringlusesse suunamise näol.

 

Kas ja kuidas olete ettevõttes rohe- ja ringmajanduspõhimõtteid rakendanud?

Jätkusuutlik areng on kogu JCDecaux Grupi strateegia keskmes, innustadespidevat uuendusmeelsust ja konkurentsivõime kasvu. Oleme Eestis Rohetiigriorganisatsiooni liikmed ning meie kontorile on omistatud Rohekontoritunnistus. Viimase 10 aasta jooksul oleme vähendatud energiatarbimist 50%ning tarbime 100% rohepaketi energiat. Kõik tekkivad jäätmed kogume tagasiJCDecaux lattu, kus need sorteeritakse, utiliseeritakse ja suunataksevõimalusel ringmajandusse. Näiteks kõik kampaaniates kasutatavadpaberplakatid utiliseeritakse 100% ulatuses – nendest toodetakse uutjoonistuspaberit, ajalehepaberit, pehmepaberit, lainepappi,soojustusmaterjali, haljastusmaterjali. Alates 2021. aastast oleme võtnudeesmärgiks vähendada PVC materjalist reklaamplakatite kasutamist ningalternatiivina pakume PE ja PP materjale, mis on 100% ümbertöödeldavad. Uutematerjalide ümbertöötlemise käigus toodetakse omakorda eri liikitänavamööblit, sealhulgas näiteks pargipinke, lillekaste, terrasse,piirdeaedasid ja müratõkkeseinu.

 

Miks on teie jaoks oluline panustada eelkõige Eesti ja muu ühiskonna arengusse?

JCDecaux strateegia põhielement – jätkusuutlik areng – aitab meil etteaimata tulevikus toimuvaid muutusi ning tõukab meid pidevaleinnovatsioonile. Jätkusuutliku strateegia poliitika olemasolu võetaksearvesse ka koostööpartnerite valikul. Jätkusuutliku teguviisiga ühelt pooltvähendame välireklaami keskkonnamõjusid ning teiselt toetame ka meediaturulsarnase mõtteviisi levimist.

 

Other members

Prisma
#jaekaubandus
Prisma
Tele2
#telecommunications
Tele2
KeMIT
#Public sector
KeMIT
ERGO
#kindlustus
ERGO